Rozvrh hodin a jeho změny

Tyto informace jsou standardně uvedeny v menu "Student - Rozvrh hodin", aktuálně i zde:

Změny rozvrhu na další týden jsou na webu zveřejněny vždy ve čtvrtek.  Pokud dojde k další případné změně, je třeba se řídit informacemi uvedenými na nástěnce ve vestibulu školy.

Oznámení žákům školy - vánoční prázdniny Dokument PDF

Rozvrh hodin pedagogických pracovníků teoretické výuky platný od 4.12.2017 Dokument PDF

Konzultační hodiny učitelů pro žáky ve školním roce 2017/2018 Dokument PDF

Konzultační hodiny výchovného poradce školy ve školním roce 2017/2018 Dokument PDF

Vložil 23.12.2017 06:22 Čech Jaroslav