Spolupráce s Nadací Tomáše Bati

Bystřičtí studenti „se obuli“ do Bati.

V měsíci lednu byla naše škola oslovena Nadací Tomáše Bati, mj. pořadatelem prvního ročníku festivalu TÝDEN BAŤA, s návrhem na bližší spolupráci v oblasti podpory mládeže. Naši studenti dostali možnost navrhnout a vyrobit Baťovské knihovničky, které budou rozmístěny na různých frekventovaných a atraktivních místech města Zlína, aby svým obsahem přiblížily široké veřejnosti osobnost a filosofii Tomáše Bati. Do této části vzájemné spolupráce Nadace Tomáše Bati a Střední školy nábytkářské a obchodní se zapojili studenti 3. a 4. ročníku maturitních oborů Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Nábytkářská a dřevařská výroba. Svými originálními návrhy prokázali nejen profesní znalosti a dovednosti, ale především kreativitu, osobitost a samostatnost.
Díky tomu, že tato vzájemná spolupráce byla oboustranně vnímána velmi pozitivně, rozšířila se postupně na celý projekt „Baťův odkaz na Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem ožívá.“ V rámci tohoto projektu se v jarních měsících uskuteční celá řada dalších aktivit pro studenty, např. výtvarná a literární soutěž zaměřené na osobnost Tomáše Bati nebo zájezd do Zlína na prohlídku výstavy „Princip Baťa – dnes fantazie, zítra skutečnost“ v Obuvnickém muzeu. Navíc se postupně do těchto aktivit zapojí i studenti z naší partnerské odborné školy v Gubenu ze Spolkové republiky Německo, a to v rámci programu Erasmus+ pod záštitou Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.
Vyvrcholením celého projektu a spolupráce obou institucí pak bude řezbářské sympozium realizované v druhé polovině června. V jeho průběhu studenti zhmotní v podobě soch a řezeb své vize odkazu osobnosti Tomáše Bati a především budou mít možnost během slavností vernisáže své výtvory osobně představit. Zároveň budou za účasti členů Nadace Tomáše Bati a představitelů Krajského úřadu vyhlášeni vítězové výtvarné a literární soutěže.
Naše škola tak stále rozšiřuje své veřejné aktivity především v odborné oblasti, protože již pravidelně na začátku školního roku pořádá Bystřické dřevosochání, pomáhá při realizaci Adventní inspirace a Chvalčovského šmigrustu, její posádka vyplouvá na originálním plavidle na Holešovské regatě, ale rozhodně nezahálí ani v jiných směrech.

Mgr. Věra Kosmáková

Řezbářské sympozium 19.-23.6.2017Dokument PDF
Soutěžní zadání návrhu Baťovských knihovničekDokument PDF

Vložil 02.04.2017 11:15 Čech Jaroslav