Domovy mládeže, ubytování, stravování

STRAVOVÁNÍ
Škola zajišťuje stravování studentů ve vlastních jídelnách. Celodenní stravné je 87,-Kč. V této ceně je zahrnuto 5 jídel (oběd 28,-Kč).

Jídelní lístek od 13.8.2018 do 17.8.2018 Dokument PDF

Vnitřní řád školní jídelnyDokument PDF

UBYTOVÁNÍ

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem disponuje svým vlastním domovem mládeže. Studenti tam nacházejí zázemí, které je poskytováno od neděle do pátku v průběhu školního roku. Domov mládeže vedle ubytování nabízí žákům i celou škálu zájmových aktivit, individuální přístup a relaxaci. Měsíční poplatek za pobyt činí 1250,-Kč a u žáků odborného učiliště 1000,-Kč. Studenti mohou mít za poplatek 50,-Kč měsíčně na domově mládeže svůj vlastní počítač. WiFi internetové připojení je k dispozici ve všech pokojích.

Zájmová činnost na domově mládeže:

 • Turnaje v dámě, šachu, sudoku, křížovkách…
 • Míčové hry v hale kulturního domu Sušil
 • Fungování informačního centra v suterénu DM Mlýnská a stálá možnost zapůjčení knih
 • Jednorázové soutěže a akce, dny EU, mezinárodní výměna mládeže
 • Denní využívání posilovny 
 • Kroužek puzzlí a výtvarný kroužek
 • Cestovatelský klub a expedice po okolí a regionu
 • Stolní tenis
 • Přátelská derby při návštěvě studentů s GBV Guben a LEBK Buren (SRN) 
 • Přednášky Městské policie
 • Participace na řezbářském sympóziu před budovou Domova mládeže
 • Součinnost při projektech s Nadací Tomáše Bati Zlín
 • a mnoho dalších

Cíle edukace na domově mládeže Dokument PDF

Vložil 13.08.2018 05:19 Čech Jaroslav