Přijímací řízení

Pozvánka pro zákonné zástupce žáků a přijaté uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 (PLATÍ JEN PRO UMĚLECKÉ OBORY A OBOR NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA)Dokument PDF

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku na obor Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení do 1. ročníku na obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva  Dokument PDF

============================================================================

Seznam přijatých uchazečů na obor 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (28.4.2017) Dokument PDF
Seznam přijatých uchazečů na obor 33-56-H/01 Truhlář (24.4.2017) Dokument PDF

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Výsledky talentových zkoušek pro 2. kolo přijímacího řízení na umělecké oboryDokument PDF
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na umělecké obory pro školní rok 2017-2018 Dokument PDF
Přihláška na umělecký obor s maturitní zkouškouDokument EXCEL
Přihláška na umělecký obor s výučním listemDokument EXCEL
Kritéria pro přijímání uchazečů na umělecké obory pro školní rok 2017-2018 Dokument PDF

                                    ---------------------------------------------------------

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na umělecké obory pro školní rok 2017-2018Dokument PDF

                                    ---------------------------------------------------------

Rozhodnutí ředitelky školy a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na neumělecké obory pro školní rok 2017-2018 Dokument PDF
Kritéria pro přijímání uchazečů na obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2017-2018 Dokument PDF
Kritéria pro přijímání uchazečů na obory s výučním listem pro školní rok 2017-2018 Dokument PDF

                                    ---------------------------------------------------------

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na umělecké obory pro školní rok 2017-2018 Dokument PDF
Kritéria pro přijímání uchazečů na umělecké obory pro školní rok 2017-2018 Dokument PDF

                                    ---------------------------------------------------------

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Nabídka dalšího vzdělávání pro absolventy učebního oboru truhlář:
Podmínky přijetí pro uchazeče a formulář Žádosti o přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníkuDokument PDF

Pro všechny neumělecké obory přikládáme vzor vyplněné přihlášky ke studiu se všemi pokyny k vyplněníDokument PDF

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Dagmar Pallová, sekretariát
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme. Můžete využít i soubory ke stažení - poučení pro zákonné zástupce a uchazeče 

Vložil 24.05.2017 10:40 Čech Jaroslav