Přijímací řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2019/2020

Zřizovatelem Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem je Zlínský kraj (jsme státní škola, školné se neplatí).

Ve školním roce 2019/2020 bude škola otevírat tyto studijní obory:

1. Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

    a) obor 3342M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba – uchazeči konají jednotnou státní přijímací zkoušku:
        1. termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2019
        2. termín jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2019
        Vyhlášení 1. kola ředitelkou školy a přijímací kritéria budou zveřejněna.

    b) obor 8251L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – uchazeči konají talentovou zkoušku
        1. termín I. kola talentové přijímací zkoušky: 8. ledna 2019
        2. termín I. kola talentové přijímací zkoušky: 10. ledna 2019
        Rozhodnutí o vyhlášení 2 kola přij. řízení umělecké obory
        Přijímací kritéria na umělecké obory
        Termín podání přihlášky ke studiu je do 15.2. 2019.

2. Obory vzdělání ukončené výučním listem:

    a) Obor 8251H/02 Umělecký truhlář a řezbář – uchazeči konají talentovou zkoušku
        1. termín I. kola talentové přijímací zkoušky: 8. ledna 2019
        2. termín I. kola talentové přijímací zkoušky: 10. ledna 2019
        Rozhodnutí o vyhlášení 2 kola přij. řízení umělecké obory
        Přijímací kritéria na umělecké obory
        Termín podání přihlášky ke studiu je do 15.2. 2019.

     b) Obor 3356H/01 Truhlář
          Žáci budou finančně dotováni stipendiem Zlínského kraje
     c) Obor 3356E/01 Truhlářská a čalounická výroba
     d) Obor 3664E/01 Tesařské práce
          Přijímací zkouška se nekoná. Vyhlášení 1. kola ředitelkou školy a přijímací kritéria budou zveřejněna.
          Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení bude dne 22. dubna 2019.

Dny otevřených dveří školy:

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy. V uvedených dnech Vám budou otevřeny budovy školy, které si můžete prohlédnout a kde Vám budou sděleny všechny informace o vybraném oboru vzdělání.
Termíny a čas konání:
     Pátek a sobota 9 a 10. 11. 2018
     Pátek a sobota 23 a 24. 11. 2018 regionální (Holešovsko)
     Pátek a sobota 25 a 26. 1. 2019 regionální (Holešovsko)
     Pátek a sobota 15 a 16. 2. 2019
     (pátky od 12.00 - 17.00 hod., soboty od 8.00 - 12.00 hod.),

Návštěva školy je možná také po předběžné dohodě individuálně mimo uvedené termíny.
Další dotazy na e-mail: ssno@ssno.cz nebo telefonicky na tel. č. 573 380 802

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška na neumělecké obory Dokument PDF
Přihláška na umělecké obory Dokument PDF

Odkaz na tiskopisy přihlášek ke studiu na středních školách (s možností editace) ze stránek  Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Nabídka kroužků a volnočasových aktivit pro školní rok 2018/2019 Dokument PDF

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Pallová, kancelář školy
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme.

Vložil 12.12.2018 14:25 Čech Jaroslav