Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na umělecké obory pro školní rok 2018-2019 Dokument PDF
Kritéria pro přijímání uchazečů na umělecké obory pro školní rok 2018-2019 Dokument PDF

Informační leták k přijímání žáků pro školní rok 2018-19 Dokument PDF

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška na neumělecké obory Dokument PDF
Přihláška na umělecké obory Dokument PDF

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Dagmar Pallová, sekretariát
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme. Můžete využít i soubory ke stažení - poučení pro zákonné zástupce a uchazeče 

Vložil 14.11.2017 19:51 Čech Jaroslav