Profil prací žáků oboru 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

Obor je zaměřen na umělecké zpracování dřeva, připravuje kvalifikované techniky a dělníky s uplatněním zejména v zakázkové výrobě umělecky a řemeslně zpracovaného nábytku, stavebně-truhlářských a jiných výrobků ze dřeva. Absolventi dokáží realizovat tyto výrobky s použitím tradičních technologických postupů, se znalostí provádění oprav a restaurování historického nábytku. Dovede zhotovovat individuální umělecké truhlářské výrobky, repliky dobového nábytku a prvky interiérů podle návrhů výtvarníka.

Vložil 09.09.2017 12:30 Čech Jaroslav