Profil prací žáků oboru 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor připravuje umělecky kvalifikované pracovníky pro truhlářskou výrobu. Znalosti a vědomosti z umělecké, historické a technologické oblasti uplatňuje absolvent při návrzích a realizaci historických i moderních výrobků, případně při jejich restaurování. Má uplatnění ve firmách nábytkářského průmyslu a ve středních funkcích managementu. Absolventi pokračují v dalším vzdělávání na vyšších odborných školách nebo VŠ s uměleckým zaměřením. Jsou také připraveni rukodělně zhotovovat náročnější truhlářské výrobky nebo užitkové a dekorativní předměty ze dřeva podle návrhů výtvarníka či svých, včetně repliky původních slohových prací.

Vložil 09.09.2017 12:30 Čech Jaroslav